تبلور قدمت، دانش، نوآوری

 

 

 

khadamat

خدمات شرکت

آزمایشگاه شرکت تجهیز نیروی زنگان در کمک به صنایع مختلف کشور به ویژه در مورد روغن های صنعتی که از تنوع بسیاری برخوردارند نقش بسزایی را داراست همچنین با هدف کمک به صنایع و ارائه خدمات پس از فروش به طور موثری فعالیت نموده و نتایج آزمون ها را در اسرع وقت اعلام می نماید.

اطلاعات بیشتر

محصولات شرکت

درحال حاضر شرکت تجهیز نیروی زنگان کلیه محصولات موتوری و صنعتی را تا بالاترین سطوح کیفیت تولید می نماید. این شرکت آمادگی تولید هرگونه روانکار سفارشی و ویژه را مطابق با تست پلن مشتری و استانداردهای بین المللی و ملی دارا می باشد.

اطلاعات بیشتر

 

تاریخچه شرکت

شرکت تجهیز نیروی زنگان(سهامی عام) در اواخر اسفند ماه سال 1378 با سرمایه ای بالغ بر یک میلیارد ریال با شماره 3646 ثبت و تاسیس گردید و پس از تشریفات قانونی و اخذ موافقت ...

اطلاعات بیشتر

خدمات تجهیز نیروی زنگان

  1. خدمات آزمایشگاهی
  2. خدمات فنی مهندسی
  3. تعمیرات اساسی خطوط تولید
  4. طراحی و ساخت انواع فیلتر پرس ها

خدمات آزمایشگاهی

در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرددر این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد

اطلاعات بیشتر

خدمات فنی مهندسی

در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرددر این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد

اطلاعات بیشتر

تعمیرات اساسی خطوط تولید

در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرددر این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد

اطلاعات بیشتر

طراحی و ساخت انواع فیلتر پرس ها

در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرددر این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد در این مکان مطلب قرار میگیرد

اطلاعات بیشتر

تجهیز نیرو زنگان

تبلور قدمت، دانش، نوآوری

 

 

 

 

 

محصـولات تجهیـز نیـروی زنـگان

 

 

 

 

 

رسالت محیط زیست

شرکت تجهیز نیروی زنگان با آگاهی به این نکته که فعالیت های هر شخص بر محیط زیست تاثیر می گذارد، برآن شد تا بیانیه زیست محیطی شرکت را تدوین نماید تا با عمل به این بیانیه ، بتواند علاوه بر تولید روغن های روانساز و دیگر محصولات، در حل مشکلات زیست محیطی سهمی داشته باشد...

اطلاعات بیشتر